Zmywanie bezpieczne dla Twoich naczyń

Na wielu naczyniach możesz znaleźć oznaczenia mówiące o tym, że mogą one być bezpiecznie zmywane w zmywarce. Możesz się jednak zastanawiać, co to tak naprawdę znaczy. I słusznie! Nie ma wyznaczonych standardów, które obejmują wszystkich producentów naczyń. Każda firma, która wypuszcza naczynia na rynek ma swoje własne procedury i techniki, które prowadzą do zakwalifikowania naczyń jako takich, które mogą być zmywane z zmywarce. 

Co to oznacza?

Informacja o tym, że dane naczynie może być zmywane w zmywarce oznacza, że na którymś etapie produkcji zostało ono poddane testom, które umożliwiły sprawdzenie jego odporności na utrzymującą się przez długi czas wysoką temperaturę, charakterystyczną dla zmywania w zmywarce, jak również na działanie detergentów, które mogłyby uszkodzić naczynie. Oczywiście ta zależność działa w obie strony i np. próba zmywania w zmywarce naczynia wykonanego z termoplastyku (który topnieje w relatywnie niskiej temperaturze) mogłaby zakończyć się uszkodzeniem urządzenia. 

Jak producenci dbają, aby naczynia były odpowiednie do zmywarki?

Techniki przyjmowane przez producentów w celu przygotowania naczyń do zmywania w zmywarce są różne w zależności od materiału, z którego dane naczynie jest wykonane.

Szkło

Większość szklanek wykonuje się z hartowanego szkła. Oznacza to, że w procesie produkcji szkło jest nagrzewane do wysokiej temperatury a następnie gwałtownie schładzane. Wpływa to na zmianę jego wewnętrznej struktury, a w rezultacie zwiększa odporność na nagłe zmiany temperatury. Może być ono także poddawane innym procesom termicznym lub chemicznym, które mają na celu zwiększenie wytrzymałości. Pozostałe szklane naczynia są także poddawane procesom zwiększającym ich wytrzymałość. Większość z nich charakteryzuje się dwukrotnie większą wytrzymałością niż szkło hartowane, ale w niektórych przypadkach różnica ta może być nawet pięciokrotna, a naczynia takie mogą być bezpiecznie stosowane do podgrzewania posiłków w kuchence mikrofalowej.  

Ceramika

Naczynia ceramiczne są przystosowywane do zmywania w zmywarce w podobny sposób jak szkło, a proces ten ma na celu pozbycie się nierówności na naczyniach i w efekcie zwiększenie ich wytrzymałości. Pomiędzy szkłem a ceramiką występują liczne różnice, wynikające z zastosowania odmiennych surowców do ich produkcji. Aby naczynia ceramiczne były bardziej wytrzymałe są one pokrywane szklistą warstwą, która w znaczący sposób zwiększa ich odporność. 

Tworzywa sztuczne

Naczynia wykonane z tworzyw sztucznych z zasady nie podlegają żadnym dodatkowym procesom, które miałyby na celu dostosowanie ich do zmywania w zmywarce. To, czy naczynie może być czyszczone w ten sposób zależy przede wszystkim od typu plastiku, z którego zostało wykonane. Jeżeli jest to tworzywo o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia, zmywanie w zmywarce jest niewskazane. Inne typy plastikowych naczyń ze względu na swoją kruchliwość mogą łatwo pękać podczas zmywania.  

Jak sprawdzić, czy naczynie nadaje się do zmywarki?

Ze względu na brak jednoznacznych standardów, do których stosowaliby się wszyscy producenci, oznaczenie o tym, czy naczynie nadaje się do zmywarki może przybierać formę różnych symboli. Najczęściej spotykane to rysunek przedstawiający talerz lub szklankę, a nad nim kilka kropelek wody. Jednak niektórzy producenci stosują oznaczenia w formie słownej.