Przejdź do zawartości

Proszek do mycia naczyń w zmywarce1,2kg Lemon

Proszek do zmywania naczyń w zmywarce Finish Classic o delikatnym cytrynowym zapachu i wielostopniowym działaniu.
Wybierz rozmiar opakowania:
Wybierz zapach:
Dostępne pod adresem:

Marka #1 Rekomendowany przez BOSCH GORENJE SIEMENS

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Opis produktu

Dzięki funkcji namaczania skutecznie rozmiękcza nawet trudne zabrudzenia i z łatwością je usuwa. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj go razem z solą i płynem nabłyszczającym Finish.

Zalety produktu

WSTĘPNE NAMACZANIE 

SKUTECZNIE I WYDAJNIE CZYŚCI

Sposób użycia

  1. Usuń resztki jedzenia.

  2. Napełnij dozownik dla detergentów zgodnie z instrukcją producenta.

  3. Użyj więcej produktu dla bardzo zabrudzonych naczyń, mniej dla delikatnie zabrudzonych.

  4. Produkt nieodpowiedni dla sztućców wykonanych z prawdziwego srebra.

  5. Po użyciu dokładnie zamknij butelkę korkiem.

 

Uwaga! Produkt należy dozować do przegrody na detergent. Nie wsypywać do dozownika na sól!

 

Rekomendowane dozowanie:

Do średnio zabrudzonych naczyń 20 ml

Do bardzo zabrudzonych naczyń 30 ml

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu

Przechowuj produkt w suchym miejscu z dala od wysokich temperatur i wilgoci

Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci

UWAGA! Powoduje poważne podrażnienie oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płucz oczy wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są i łatwo je usunąć. Jeśli podrażnienie nie ustępuje: skontaktuj się z lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej pokaż pojemnik lub etykietę. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktuj się z lekarzem.

Proszek do mycia naczyń

Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Skład produktu

5%-<15% związki wybielające na bazie tlenu.

<5% polikarboksylany.

Fosfoniany

 Niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Enzymy (subtylizyna, amylaza).

Kompozycja zapachowa (Limonen).

Więcej informacji: www.rbeuroinfo.com

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...

*Marka Finish osiągnęła najwyższy udział w sprzedaży wartościowej w segmencie Produktów do Automatycznego Mycia Naczyń w skumulowanym okresie grudzień 2020 - listopad 2021, z udziałami wartościowymi w sprzedaży na poziomie 46,0%; RB Hygiene Home za NielsenIQ, Retail Audit, Total Polska z Dyskontami (Drug), % Udział wartościowy w okresie grudzień 2020 - listopad 2021 w kategorii: Mycie naczyń, segment: Produkty do Automatycznego Mycia Naczyń (Copyright © 2021, NielsenIQ).