Przejdź do zawartości

All-in-1 Power Gel900 ml Regular

All-in-1 Power Gel dla codziennej czystości i połysku. Szybko rozpuszczająca się formuła zapobiegająca korozji szkła radzi sobie nawet z ciężkimi, tłustymi zabrudzeniami.
Wybierz rozmiar opakowania:
Wybierz zapach:
Dostępne pod adresem:

Marka #1 Rekomendowany przez BOSCH GORENJE SIEMENS

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Przegląd produktów

Szybko rozpuszczająca się formuła All-in-1 Power Gel zapewnia doskonałą czystość, jakiej oczekujesz, nawet w krótkich cyklach oraz olśniewający blask. Dzięki dodatkowej ochronie przed korozją szkła Twoje naczynia zachowają swój lśniący połysk na dłużej i będą chronione podczas każdego zmywania.

Zalety produktu

SILNIE CZYŚCI

CHRONI SZKŁO

Nie pozostawia nalotów

Elastyczność dozowania

Sposób użycia

Otwórz butelkę i wlej żel do dozownika na detergent w zmywarce.

Zamknij dozownik i wybierz program zmywania.

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.

REKOMENDOWANE DOZOWANIE DLA KAŻDEGO STOPNIA TWARDOŚCI WODY:
Do lekko zabrudzonych naczyń: 20 ml
Do średnio zabrudzonych naczyń: 25 ml
Do bardzo zabrudzonych naczyń: 30 ml

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu

Przechowuj produkt w suchym miejscu za dala od wysokich temperatur i wilgoci

Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Żele All In 1 Max

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera Subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Skład produktu

<5% polikarboksylany

<5% fosfoniany

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

enzymy (subtylizyna, amylaza)

kompozycja zapachowa

Ingredients (for more information: rbeuroinfo.com)

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...

*Marka Finish osiągnęła najwyższy udział w sprzedaży wartościowej w segmencie Produktów do Automatycznego Mycia Naczyń w skumulowanym okresie grudzień 2020 - listopad 2021, z udziałami wartościowymi w sprzedaży na poziomie 46,0%; RB Hygiene Home za NielsenIQ, Retail Audit, Total Polska z Dyskontami (Drug), % Udział wartościowy w okresie grudzień 2020 - listopad 2021 w kategorii: Mycie naczyń, segment: Produkty do Automatycznego Mycia Naczyń (Copyright © 2021, NielsenIQ).